Άεργος ισχύς - Αντιστάθμιση

  H αυξανόμενη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, η αύξηση της ρύπανσης που επιφέρει η παραγωγή της και η μείωση των αποθεμάτων καυσίμων μας επιβάλλουν να θεσπίσουμε τρόπους εξοικονόμησης ενεργείας.

Ένας τρόπος εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας είναι η αντιστάθμιση της άεργου ισχύος.

Η άεργος ισχύς στη ουσία είναι ενέργεια που παλινδρομεί μεταξύ πηγής (ΔΕΗ) ηλεκτρικής εγκατάστασης και διαφόρων συσκευών. ΔΕΝ ΠΑΡΑΓΕΙ ΕΡΓΟ.

  Το εναλλασσόμενο ρεύμα δημιουργεί εναλλασσόμενα μαγνητικά πεδία που μεταβάλλονται (εναλλάσσονται) συνεχώς, στην αύξηση της έντασής τους απορροφούν ηλεκτρική ενέργεια από την πηγή (ΔΕΗ), ενώ κατά τη μείωση της έντασης τους επιστρέφουν το ίδιο ποσό ενέργειας πίσω στην πηγή.

  Ο κύριος τρόπος αντιμετώπισης της άεργου είναι με την τοποθέτηση πυκνωτών παράλληλα με τα επαγωγικά φορτία, έτσι ώστε η ενέργεια να μην παλινδρομεί μεταξύ ΔΕΗ και εγκατάστασης αλλά μεταξύ των πηνίων και των πυκνωτών της ίδιας της εγκατάστασης.

  Δηλαδή η κυκλική φόρτιση και εκφόρτιση των χωρητικών φορτίων (πυκνωτές), γίνεται με παρόμοιο τρόπο με αυτό των επαγωγικών αλλά με ρεύμα αντιθέτου φάσεως.

  Σκοπός της αντιστάθμισης είναι η μείωση της άεργου ισχύος που απορροφά μια ηλεκτρική εγκατάσταση από τη ΔΕΗ, έτσι ώστε ο συντελεστής ισχύος να πλησιάσει τη μονάδα (πραγματική ισχύς = φαινόμενη ).

  Η ΟΙΚΑΤ   εξειδικεύεται στην κατασκευή συσκευών για εξοικονόμηση ενέργειας με Δ.Σ.Ι (διόρθωση συνημιτόνου ισχύος).

  Έχει κατασκευάσει τυποποιημένα συστήματα αντιστάθμισης για τις περισσότερες επιχειρήσεις, από μια βιομηχανία έως ένα περίπτερο δίνοντας μάλιστα ιδιαίτερη έμφαση στις μικρές επιχειρήσεις. (Ένα περίπτερο έχει συνήθως περισσότερα επαγωγικά φορτία από μια μικρή βιοτεχνία).

  Εδώ και αρκετά χρόνια έχει εκδοθεί οδηγία για την υποχρεωτική ρύθμιση της αέργου ισχύος, στα δημόσια κτίρια.

Για τα  ιδιωτικά κτίρια, υπάρχει προς στιγμήν στο άρθρο 8 του ΚΕΝΑΚ

- Σε όλα τα κτήρια του τριτογενή τομέα επιβάλλεται η εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισμού αντιστάθμισης της άεργης ισχύος των ηλεκτρικών τους καταναλώσεων, για την αύξηση του συντελεστή ισχύος τους (συνφ) σε επίπεδο κατ' ελάχιστο 0,95.-

Η ΔΕΗ επιβραβεύει, σε κάποια τιμολόγια, το υψηλό συνφ με εκπτώσεις, ενώ σε περιπτώσεις χαμηλού συνφ επιβάλλει πρόστιμο.

 Η ΟΙΚΑΤ παραδίδει βεβαίωση χρήσιμη στον ενεργειακό επιθεωρητή, με μετρήσεις αέργου, συνφ και ampere προ και μετά της τοποθέτησης του Σ.Δ.Σ.Ι. της.

  Πλεονεκτήματα από τη βελτίωση της αέργου ισχύος

με τα συστήματα αντιστάθμισης της ΟΙΚΑΤ.

- Άμεση μείωση του ρεύματος, με αποτέλεσμα οι ίδιοι αγωγοί να επαρκούν για μεγαλύτερα φορτία.

- Ελάττωση των απωλειών ισχύος στα καλώδια, λόγω της μείωσης του ρεύματος, με αποτέλεσμα μικρότερους λογαριασμούς.

- Αύξηση παραγωγικότητας - βελτίωση λειτουργίας συσκευών, λόγο βελτίωσης της ποιότητος του ρεύματος.

- Μείωση της Χρεωστέας Μέγιστης Ζήτησης (ΧΜΖ), που εμφανίζεται σε κάποια τιμολόγια της ΔΕΗ, με αποτέλεσμα μικρότερους λογαριασμούς.

- Δυνατότητα χρήσης μικρότερης ισχύος Μετασχηματιστών, διακοπτών, καλωδίων κλπ..

- Μερική προστασία συσκευών από πιθανές πτώσεις τάσης του δικτύου.

- Μερική προστασία συσκευών από τις αναπτυσσόμενες υπερτάσεις, μετά τις διακοπές της ΔΕΗ.

sxedio1

Όταν αποσυνδέεται μια συσκευή δημιουργεί συχνά την της διπλανής κυματομορφής, που αν και στιγμιαία, λόγω συχνότητας μας χρεώνει με 50% περίπου περισσότερη Κ.Μ.Ζ. (Καταγραφείσα Μέγιστη Ζήτηση).

Με τα συστήματα της ΟΙΚΑΤ θα μειωθεί σημαντικά.

sxedio2

Στο διπλανό σχήμα φαίνεται η πραγματική κυματομορφή του ρεύματος που έχουμε συνήθως. Με τα συστήματα της ΟΙΚΑΤ μας η κυματαμορφή αυτή εξομαλύνεται.

Εσείς τι προτείνετε για τις συσκευές σας;

sxedio2

Ένδειξη παλμογράφου με και χωρίς συστήματα της ΟΙΚΑΤ

 

 Προσοχή στις απομιμήσεις

 Οι συνεργάτες της ΟΙΚΑΤ ΔΕΝ τοποθετούν πίνακα στην επιχείρηση σας εάν (παρουσία σας) δεν έχουν ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ 10% σε amper και 7% σε Kwh.

 Η εγγύηση μας είναι 2 χρόνια, οι τιμές μας υπολογίζονται για απόσβεση σε 6-7 μήνες άρα σε περίπτωση μείωσης π.χ. 10 ευρώ την ημέρα Χ (730-210=520) ημέρες έχετε 5.200 ευρώ κέρδος.

Η ΟΙΚΑΤ αφιλοκερδώς δίνει την δυνατότητα φιλοξενίας – προώθησης στην σελίδα της, σε  επιλεγμένες προτάσεις -κατασκευές συνεργατών για ΕΛΛΗΝΙΚΑ προϊόντα.

p1010024
p1010025