ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η τεχνολογία  μας δεν είναι καινούρια. Το αντίθετο μάλιστα υπερβαίνει την πεντηκονταετία!

Τα συστήματα αντιστάθμισης μας λειτουργούν με διόρθωση συνημιτόνου. Με τη χρήση πυκνωτών μειώνουν την κατανάλωση της αέργου ισχύος.

Η άεργος ισχύς δημιουργείται από τα επαγωγικά φορτία, δηλαδή όλων των ειδών λαμπτήρες φθορίου, κινητήρες (πλυντήρια, ψυγεία, κλιματιστικά, απορροφητήρες κ.α.), μετασχηματιστές (φορτιστές, τροφοδοτικά κ.α.), ηλεκτρονικά ισχύος και γενικότερα φορτία που περιέχουν πηνία.
Στις βιοτεχνίες και στις βιομηχανίες εδώ και δεκαετίες χρησιμοποιούμε συστοιχίες πυκνωτών για αυτόματη διόρθωση συνημιτόνου.
Για την επίτευξη της αυτόματης αυτής διόρθωσης όμως, πρέπει να τοποθετηθεί ειδική διάταξη αναγνώρισης της στιγμιαίας κατανάλωσης. Αυτό είναι κάτι, που και με τη σημερινή τεχνολογία, απαιτεί πολύ μεγαλύτερο κόστος, διαστάσεις, και ειδική τοποθέτηση στον κεντρικό πίνακα
Στα συστήματα μας απλώς επιλέγουμε μοντέλο.
Στις βιοτεχνίες και στις βιομηχανίες η αυτόματη εμπλοκή - απεμπλοκή πυκνωτών γίνεται μέσω ρυθμιστών-ρελέ, αναλόγως της επαγωγικής κατανάλωσης.
Στις συσκευές μας απλώς χρησιμοποιούμε τους διακόπτες τους.
  Δε θα ασχοληθούμε περισσότερο εδώ με το τι είναι η άεργος, η πραγματική ισχύς κ.τ.λ. Όσοι διαβάζετε αυτήν τη σελίδα έχετε πρόσβαση σε τέτοιες πληροφορίες. Οι πιο αξιόπιστες από αυτές αναφέρονται στο επιστημονικό πόρισμα, του οποίου παραθέτουμε παρακάτω
Και που αναφέρει μεταξύ άλλων…
….με αφορμή και την κατάρρευση και σβέση μέρους του Συστήματος την 12η Ιουλίου 2004, το Υπουργείο Ανάπτυξης συγκρότησε επιτροπές για την εξέταση των αιτίων της κατάρρευσης του Συστήματος ……
Και κατέληξε σε ότι αφορά τις κατοικίες

ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΕΡΓΟΥ ΙΣΧΥΟΣ (ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΦ) ΠΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΙΣΚΕΤΑΙ ΑΠΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

Αντιστάθμιση αέργου ισχύος με πυκνωτές σε κατοικίες (1 – 5 kVAr)

Οι πυκνωτές αντιστάθμισης άεργων φορτίων για μια τυπική κατοικία μπορούν να τοποθετηθούν: Στον κεντρικό πίνακα της ηλεκτρικής εγκατάστασης της κατοικίας ή στην συσκευή (π.χ. κλιματιστικό) που χρήζει διόρθωσης του Συντελεστή Ισχύος

Στην πρώτη περίπτωση η τοποθέτηση είναι ευχερής αλλά έχει το σοβαρό *μειονέκτημα της μόνιμης σύνδεσης του πυκνωτή και τις ώρες που δεν απαιτείται. Η ύπαρξη αυτοματισμού που να αποφασίζει για την σύνδεση και την αποσύνδεση του πυκνωτή θα πολλαπλασίαζε το κόστος.

Η δεύτερη περίπτωση είναι αυτή που θα πρέπει να προτιμηθεί. Δεν έχει τα μειονεκτήματα της πρώτης αλλά, κατά περίπτωση, μπορεί να παρουσιάσει σχετικά αυξημένο κόστος τοποθέτησης.

Το πλήρες κείμενο βρίσκεται στην σελίδα του υπουργείου ανάπτυξης http://www.ypan.gr/docs/Porisma(180505).doc
*Το κόκκινο χρώμα τοποθετήθηκε από εμάς. Το μειονέκτημα που αναφέρει λύθηκε με την κατάλληλη επιλογή μοντέλου και κυριότερα με τους διακόπτες των συστημάτων μας.

 

 Προσοχή στις απομιμήσεις

 Οι συνεργάτες της ΟΙΚΑΤ ΔΕΝ τοποθετούν πίνακα στην επιχείρηση σας εάν (παρουσία σας) δεν έχουν ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ 10% σε amper και 7% σε Kwh.

 Η εγγύηση μας είναι 2 χρόνια, οι τιμές μας υπολογίζονται για απόσβεση σε 6-7 μήνες άρα σε περίπτωση μείωσης π.χ. 10 ευρώ την ημέρα Χ (730-210=520) ημέρες έχετε 5.200 ευρώ κέρδος.