MINI ΕΚΔΟΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΣΥΝΗΜΙΤΟΝΟΥΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΚΑΙ ΜΕ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ

Α ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ
Εμφάνιση Μεγάλης Εικόνας


Α ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ


Μάθετε περισσότερα για το προϊόν

Ο πίνακας είναι απόλυτα τυποποιημένος, πλήρης και έτοιμος για λειτουργία μετά την απλή σύνδεση του με το δίκτυο. Μαζί  παραδίδονται αναλυτικές οδηγίες εγκατάστασης – λειτουργίας.

 

Το μοναδικό υλικό που δεν παρέχετε, είναι ένας μετασχηματιστής ρεύματος ελάχιστου κόστους (5-10 ευρώ)  από μέγιστο ρεύμα επιχείρησης σε 5 Αμπέρ.

 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

  Απλός με τις ελάχιστες δυνατές διαστάσεις – βάρος, χωρίς όμως κανένα συμβιβασμό στην ποιότητα. Για απόλυτη ασφάλεια, η πρόσβαση στο εσωτερικό γίνεται ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ μόνο μετά από απομανδάλωση του γενικού διακόπτη. Ο πίνακας έχει τις ελάχιστες δυνατές διαστάσεις  για ευνόητους λόγους, με διαρρύθμιση όμως τέτοια ώστε τα διάφορα υλικά να είναι προσιτά και τοποθετημένα έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η πιθανή μελλοντική άνετη αφαίρεση, και επανατοποθέτησή τους.

 Τα υλικά προστασίας, ζεύξης και εκφόρτισης, τοποθετούνται σε ειδική μεταλλική ράγα. Ο ηλεκτρονικός ρυθμιστής Άεργου Ισχύος, της ιταλικής comar είναι τοποθετημένη στην πρόσοψη. Έχουν προβλεφθεί οπές για φυσικό αερισμό και φίλτρο. Στις καλωδιώσεις χρησιμοποιούνται ειδικών προδιαγραφών πυράντοχα και θερμοανθεκτικά καλώδια, που διασφαλίζουν απρόσκοπτη λειτουργία αποτρέποντας τη μετάδοση και συντήρηση φωτιάς.

 

Πυκνωτές ισχύος:

Οι πυκνωτές είναι κατάλληλοι για διόρθωση του συντελεστή ισχύος cosφ.

•Έχουν σταθερή χωρητικότητα σε όλη τη διάρκεια ζωής τους.

•Είναι ανθεκτικοί σε συχνές ζεύξεις με ψηλά ρεύματα ζεύξης.

•Είναι ασφαλείς και αξιόπιστοι.

•Έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής (80.000h).

•Αμετάβλητη χωρητικότητα.

•Ανθεκτικοί σε υψηλές θερμοκρασίες έως και 55o C.

•Με χαμηλές απώλειες < 0,20W / kVAr.

-Ξηρού τύπου, αποτρέπουν τη μετάδοση και συντήρηση φωτιάς.

-Είναι αυτοεπουλωνόμενοι, δηλαδή σε περίπτωση σχηματισμού τόξου εξαιτίας υπερτάσεων δικτύου ή ζεύξης, θα εξακολουθήσουν να  έχουν την πλήρη αντοχή σε τάση, χωρίς ουσιαστική μεταβολή της χωρητικότητας τους.

 

Αυτόματος ελεγκτής 4 η 6 βημάτων της ιταλικής comar, που διαθέτει:

Μεγάλη τριψήφια οθόνη που προσφέρει άνετη προβολή και ευκολία στη χρήση.

Ειδικό σύστημα μέτρησης που λειτουργεί ακόμα και όταν η τρέχουσα μέτρηση διαστρεβλώνεται από την παρουσία αρμονικών.

Μικροεπεξεργαστή διαχείρισης έως και έξι συστοιχιών πυκνωτών για την επίτευξη του επιθυμητού Σ.Ι. – συνφ.

Αυτόματη διάγνωση με  συλλογή πληροφοριών για την κατάσταση του δικτύου και προστασία των  πυκνωτών από τάσεις αιχμής για παράταση της ζωής τους.

 

Τηλεχειριζόμενοι διακόπτες (ρελέ ισχύος )

 

 Για τη ζεύξη των συστοιχιών των πυκνωτών χρησιμοποιούνται ειδικοί τηλεχειριζόμενοι διακόπτες ζεύξης των πυκνωτών (ειδικά ρελέ ισχύος), με προπορευόμενα στοιχεία ζεύξης και αντιστάσεις για την αρχική φόρτιση των πυκνωτών με τις κύριες επαφές να κλείνουν στην συνέχεια. Έτσι περιορίζονται τα μεγάλα ρεύματα εκκίνησης ζεύξης – απόζευξης, αποφεύγονται οι ενοχλητικές επιδράσεις στο δίκτυο, και η γρήγορη φθορά αυτών και των πυκνωτών.

 

 Γενικότερα όπως σε όλες τις κατασκευές ΟΙΚΑΤ επιλέγουμε πάντα τα καλύτερα πιστοποιημένα υλικά, φροντίζουμε ώστε να πληρούν όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας.

 Η απλότητα της κατασκευής, και τα ποιοτικά και πιστοποιημένα υλικά του, εγγυώνται 2 χρόνια τουλάχιστον καλής λειτουργίας. Προσοχή στις απομιμήσεις

 Οι συνεργάτες της ΟΙΚΑΤ ΔΕΝ τοποθετούν πίνακα στην επιχείρηση σας εάν (παρουσία σας) δεν έχουν ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ 10% σε amper και 7% σε Kwh.

 Η εγγύηση μας είναι 2 χρόνια, οι τιμές μας υπολογίζονται για απόσβεση σε 6-7 μήνες άρα σε περίπτωση μείωσης π.χ. 10 ευρώ την ημέρα Χ (730-210=520) ημέρες έχετε 5.200 ευρώ κέρδος.