Α ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΚΑΙ ΜΕ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΒ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ - Γ312

Β ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ  -Γ505
Εμφάνιση Μεγάλης Εικόνας


Β ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ -Γ505


Μάθετε περισσότερα για το προϊόν

 Για τις περισσότερες Ελληνικές επιχειρήσεις, η ΟΙΚΑΤ κατασκευάζει εδώ και χρόνια 3 εξειδικευμένους σταθερούς πίνακες αντιστάθμισης , με σταθερές και συγκεκριμένες συστοιχίες πυκνωτών για συγκεκριμένα καταστήματα.

 Τα μικρά ρεύματα εκκίνησης και οι ελάχιστες ζεύξης – αποζεύξεις, μας επιτρέπουν την αποφυγή χρήσης των τηλεχειριζόμενων διακοπτών των πυκνωτών (ειδικά ρελέ ισχύος) με τα προπορευόμενα στοιχεία ζεύξης, και να χρησιμοποιήσουμε απλά κυκλώματα snubber για την αποφυγή όποιων προβλημάτων ζεύξης απόζευξης.

 Απαραίτητη πάντα προϋπόθεση τοποθέτησης τους από εξειδικευμένους τεχνικούς που ελέγχουν την στιγμή της τοποθέτησης την καλή λειτουργία τους. Έχουν την ίδια εγγύηση 2 ετών καλής λειτουργίας συνοδεύονται από οδηγίες χρήσης – εγκατάστασης κοντά στον ηλεκτρικό πίνακα, και με την δυνατότητα επιστροφής τους σύμφωνα με την εγγύηση αποτελεσματικότητας της ΟΙΚΑΤ .

ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ για

 Γ 505 για μεγαλύτερες επιχειρήσεις, όπου οι πίνακες αυτόματης διόρθωσης και αυτοί με χρονοδιακόπτη δεν είναι απαραίτητοι, για οικονομικούς η άλλους λόγους. Προσοχή στις απομιμήσεις

 Οι συνεργάτες της ΟΙΚΑΤ ΔΕΝ τοποθετούν πίνακα στην επιχείρηση σας εάν (παρουσία σας) δεν έχουν ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ 10% σε amper και 7% σε Kwh.

 Η εγγύηση μας είναι 2 χρόνια, οι τιμές μας υπολογίζονται για απόσβεση σε 6-7 μήνες άρα σε περίπτωση μείωσης π.χ. 10 ευρώ την ημέρα Χ (730-210=520) ημέρες έχετε 5.200 ευρώ κέρδος.