Α ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΒ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ -Γ505

Α ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΚΑΙ ΜΕ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ
Εμφάνιση Μεγάλης Εικόνας


Α ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΚΑΙ ΜΕ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ


Μάθετε περισσότερα για το προϊόν

 Σε μικρότερες επιχειρήσεις με συνήθως σταθερή κατανάλωση, δεν είναι δυνατή για διαφόρους λόγους η τοποθέτησης του πίνακα αυτόματης αντιστάθμισης μας . Η ΟΙΚΑΤ έχει εξελίξει και δοκιμάσει στην πράξη συσκευές (πίνακες) ειδικευμένες για τις περισσότερες Ελληνικές επιχειρήσεις.

 Απαραίτητη προϋπόθεση τοποθέτησης τους από εξειδικευμένους τεχνικούς που ελέγχουν την στιγμή της τοποθέτησης την καλή λειτουργία τους.

 Στους πίνακες αυτούς χρησιμοποιούνται οι ειδικοί τηλεχειριζόμενοι διακόπτες ζεύξης των πυκνωτών, με προπορευόμενα στοιχεία ζεύξης  αντιστάσεις, και γενικότερα τα υλικά  που αναφέρουμε στον αυτοματοποιημένο πίνακα μας.

 Έχουν την ίδια εγγύηση 2 ετών καλής λειτουργίας, συνοδεύονται από οδηγίες χρήσης – εγκατάστασης , και  με την δυνατότητα επιστροφής τους σύμφωνα με την εγγύηση αποτελεσματικότητας της ΟΙΚΑΤ .

ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ

 Α 830 για επιχειρήσεις με σχετικά μεγάλη και σταθερή κατανάλωση (έως 25 KVAR άεργου) για συγκεκριμένες ώρες της ημέρας, και μικρότερη τις υπόλοιπες.

 Α 880 Εκτός του χρονοδιακόπτη, διαθέτει 2 εισόδους για αντιστάθμιση μέσω των ρελέ του, συγκεκριμένων συσκευών. (διατίθεται μόνο με παραγγελία) Προσοχή στις απομιμήσεις

 Οι συνεργάτες της ΟΙΚΑΤ ΔΕΝ τοποθετούν πίνακα στην επιχείρηση σας εάν (παρουσία σας) δεν έχουν ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ 10% σε amper και 7% σε Kwh.

 Η εγγύηση μας είναι 2 χρόνια, οι τιμές μας υπολογίζονται για απόσβεση σε 6-7 μήνες άρα σε περίπτωση μείωσης π.χ. 10 ευρώ την ημέρα Χ (730-210=520) ημέρες έχετε 5.200 ευρώ κέρδος.